எண்ணெய்
ஜந்து ரோக எண்ணெய் ஜந்து ரோக எண்ணெய் அனைத்து வலிகள் கொழுப்பு கரைதல் சைனஸ் நரம்பு தளர்ச்சி ஒற்றைத்தலைவலி
நீவாங்கீ எண்ணெய் நீவாங்கீ எண்ணெய் நீரழிவு இரத்தஒட்டம் தடைபடுதல் கால்வீக்கம்
Powered By Indic IME