இரசாயணம்
திப்லி இரசாயணம் ஆஸ்துமா, இருமல், சுவாசக்கோளாறுகள்
கந்தக இரசாயணம் தோல்நோய், புச்சிக்கடி, வண்டுக்கடி
Powered By Indic IME