உடல் இலைக்க உணவு முறை மாற்றம் உடல் பருமனை குறைக்க அல்லது பெருக்க

உடல் இலைக்க உணவு முறை மாற்றம் உடல் பருமனை குறைக்க அல்லது பெருக்க உணவு உண்பதற்கு முன் 500மில்லி(ml) நீர் அருந்தி விட்டு உணவு உண்டால் உடல் இலைக்கும்.

உணவு உண்ணும் போதே இடை இடையே நீர் பருகினால் உடலில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் பார்த்த படியே இருக்கும்.

சாப்பிட்டு முடித்த பின் ஒரு சொம்பு நீர் அருந்தினால் உடல் பெருக்கும்.

கூடுதலாக ஒரு துண்டு இஞ்சி 5 பல் பூண்டு 150மில்லி நீரில் கொதிக்க விட்டு 100மில்லி(ml) காய்ச்சி இரக்கும் போது 5 சொட்டு எலிமிச்சம் சாறு சேர்த்து அகரத்திற்கு முன் அருந்தி வர உடல் இலைத்து போகும்.

One Response to உடல் இலைக்க உணவு முறை மாற்றம் உடல் பருமனை குறைக்க அல்லது பெருக்க

  1. Gowrievasanthy says:

    Mikavum chirantha thakaval nanri .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Powered By Indic IME